Soojuspumpadest

 

Soojuspumpade päralt on olevik, kahtlemata ka tulevik.

Soojuspump on kütteseade, milles kasutatakse meid ümbritsevasse keskkonda (põhiliselt õhku ja pinnasesse) akumuleerunud päikeseenergiat hoonete kütmiseks ja tarbevee soojendamiseks, mis omakorda tagab aastaringse stabiilse ja kergelt käsitletava küttesüsteemi.

Soojuspump kasutab töötamiseks elektrienergiat, mis hoiab töös järgmisi põhilisi komponente: kompressorit, ventilaatoreid ja tsirkulatsioonipumpasid (õhk- vee ja maasoojuspumpade puhul). Süsteem toodab keskeltläbi kolm kuni viis korda rohkem soojusenergiat kui ta ise tarbib elektrienergiat. Soojuse tootmisel puudub põlemisprotsess, ei teki tahma, suitsu ega keskkonda kahjustavaid gaase.
Soojuspumpades kasutatakse madala keemistempratuuriga kloorivabasid keskkonda säästvaid külmaaineid.